Reporting

Datu ieskats, lai pieņemtu labākus lēmumus

Uzziniet, kā sokas jūsu uzņēmumam, un labāk plānojiet nākotni. Iegūstiet izpratni par savu darbinieku aktivitātēm un to, kāda ir rezervāciju apguve.

Pieprasiet demo versiju
Desktop Screeshot of payment report

Maksājumu vēsture

Iegūstiet pilnīgu pārskatu gan par tiešsaistes, gan bezsaistes maksājumiem un atvieglojiet savu grāmatvedību.

Mūsu rezervēšanas sistēma sniegs jums pilnīgu izpratni gan par vienreizēju apmeklējumu pirkumiem, gan dalības kartēm, tostarp informāciju par maksājumu maksām un izmaksām.

Uzziniet vairāk par maksājumiem

Personāla statistika

Jo vairāk darbinieku jums ir, jo grūtāk ir izsekot viņu darbībām, mēs esam atrisinājuši šo problēmu jūsu vietā.

Uzziniet, cik rezervāciju ir bijuši jūsu darbinieki, iegūstiet pārskatu un norēķinieties ar ārštata darbiniekiem vai pat saskaitiet nostrādātās stundas.

Klientu statistika

Kā labāk plānot savus piedāvājumus, protams, zinot, ko dara jūsu klienti un ko viņi rezervē . .

Ar Hopitude rezervēšanas sistēmu jūs pat saņemat statistiku par klientiem, kuri jau kādu laiku nav jūs apmeklējuši.

If you would like to know more about the booking system write us [email protected]

Company